06.11.2010 г. - Версия 0.2 на програмата.


Нови възможности:
  • Добавено поле за копиране на шрифта като текстов стринг
  • Пълен преглед на картинката показваща шрифта
  • Поправени грешки
Програмата дава възможност за създаване на шрифтове във png формат, чрез използването на ttf. Написана е на Java и изисква инсталирана JRE на компютъра Ви.
Текущата версия на програмата е: 0.001 :-)
Резултатите се записват в текущата директория във файл sample.png.

С нея можете да:
  • създавате шрифтове подходящи при правеното на игри;
  • преглед на ttf шрифтове;
  • да запазвате работата си в проект и след това да зареждате този проект;